HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM|Thứ bảy, 21 Tháng Mười, 2017
Bạn đang ở : Home » Đào Tạo

Hội viên VNISA

Đào Tạo

Diễn tập ACID 2017

ACID 2017 là đợt diễn tập lần thứ 12 của khu vực Đông Nam Á. Đây cũng một trong các đợt diễn tập thường niên hàng năm được Trung ...Đọc thêm

Thư mời tham gia đào tạo về ISO 2700X

Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam trân trọng kính mời các anh chị tham gia buổi đào tạo miễn phí về hệ thống quản lý và kiểm ...Đọc thêm

Hình ảnh Khóa đào tạo cơ bản về Penetration Testing

Từ ngày 05 – 09/5/2014, Viện Công nghệ ATTT (Hiệp hội ATTT Việt Nam) đã tổ chức khóa đào tạo về Penetration Testing tại Trung tâm đào tạo CNTT ...Đọc thêm

Khóa học đào tạo cơ bản về Penetration Testing

“Khóa học đào tạo cơ bản về Penetration Testing”  là một khóa học  đào tạo được  thiết  kế  cho các quản trị  mạng  và  chuyên gia bảo mật  cần ...Đọc thêm