HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM|Thứ tư, 17 Tháng Bảy, 2019
Bạn đang ở : Home » Điều lệ VNISA

Điều lệ VNISA

Ngày 28/5/2014, Bộ Nội vụ đã phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam.

Xem Điều lệ tại đây