HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM

Giới thiệu VNISA

Cùng với sự bùng nổ của ngành công nghệ thông tin thì vấn đề bảo mật và an toàn thông tin đã trở thành yếu tố hết sức quan trọng và cấp thiết. Nhận thấy thực tế đó, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (viết tắt là VNISA) đã ra đời và là tổ chức xã hội nghề nghiệp phi lợi nhuận đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực bảo mật thông tin được nhà nước Việt Nam công nhận. VNISA tập hợp các cá nhân, tổ chức làm công tác nghiên cứu giảng dạy, ứng dụng và phát triển an toàn thông tin nhằm hướng dẫn thực hiện các chủ trương đường lối của nhà nước trong việc ứng dụng và phát triển kỹ thuật, công nghệ, an toàn thông tin, đưa ra đề xuất, khuyến nghị với cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng cơ chế chính sách phát triển ngành.

Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực:

  • Chuyên tổ chức tư vấn và đào tạo chuyên sâu cho các tổ chức, cá nhân về giải pháp và ứng dụng trong lĩnh vực an toàn thông tin.
  • Tổ chức các cuộc thi, trình diễn quốc gia về an toàn thông tin.
  • Dịch vụ tư vấn và phản biện về an toàn thông tin.
  • Dịch vụ đánh giá về an ninh và bảo mật thông tin.
  • Tổ chức các sự kiện, hội thảo, tọa đàm, báo cáo các chuyên đề về lĩnh vực an toàn thông tin.
  • Tiến hành điều tra về an toàn thông tin toàn quốc.
  • Chủ trì hợp tác với các hội, các doanh nghiệp trong và ngoài nước có liên quan để trao đổi, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, cùng giúp đỡ nhau không ngừng đẩy mạnh ứng dụng và phát triển lĩnh vực an toàn thông tin.