HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM|Thứ bảy, 21 Tháng Bảy, 2018
Bạn đang ở : Home » Sự kiện » Cuộc thi “Sinh viên với ATTT” » Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi công văn cho các trường về cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin” 2016

Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi công văn cho các trường về cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin” 2016 

Ngày 23 tháng 8 năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi công văn cho các trường học viện, đại học và cao đẳng trên toàn quốc (các trường có đào tạo về CNTT) để triển khai cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin” 2016. Bộ đề nghị các trường:

  • Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho tất cả các sinh viên trong nhà trường hiểu đúng vai trò của An toàn thông tin và nội dung của Thể lệ cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin” 2016
  • Khuyến khích và tạo điều kiện về tinh thần, vật chất cho sinh viên trong nhà trường đăng ký các đội tham gia dự thi. Thời hạn cuối Ban Tổ chức tiếp nhận đăng ký dự thi là ngày 15/9/2016. Thông tin, thể lệ về cuộc thi được thông báo trên website của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (vnisa.org.vn) và Cục Công nghệ thông tin (e-ict.gov.vn). Hình thức thi thực hành được giới thiệu trên website ctf.ist-vnisa.org.vn

 

Mọi vấn đề cần giải đáp liên quan đến cuộc thi xin gửi về email của Ban Tổ chức: sv_attt@vnisa.orgvn hoặc sv_attt@moet.gov.vn (Tải về công văn tại đây)

porn movie