HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM|Thứ bảy, 21 Tháng Mười, 2017
Bạn đang ở : Home » Thư viện » Tài liệu hội thảo » Tài liệu báo cáo Ngày An toàn thông tin 2015

Tài liệu báo cáo Ngày An toàn thông tin 2015 

1. Các báo cáo buổi sáng

Devastating destructive trend of modern cyber attack. Download Slide báo cáo

2. Các báo cáo buổi chiều

Section 01: Destructive attack to critical information systems Threats and solutions. Download Slide báo cáo

Section 02: Destructive attack to enterprise’s information systems Threats and solutions. Download Slide báo cáo

Viết nhật xét

 

porn movie