HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM|Thứ bảy, 25 Tháng 5, 2019
Bạn đang ở : Home » Thư viện » Tài liệu hội thảo » Tài liệu báo cáo Ngày An toàn thông tin 2016

Tài liệu báo cáo Ngày An toàn thông tin 2016 

1. Các báo cáo buổi sáng

Phiên toàn thể: Kỷ nguyên mới của an ninh mạng. Download Slide báo cáo

2. Các báo cáo buổi chiều

Chuyên đề: Đổi mới về công nghệ trong đảm bảo ATTT. Download Slide báo cáo

Chuyên đề: Đổi mới trong hệ thống giám sát, phát hiện sớm và điều hành ứng cứu hệ thống thông tin. Download Slide báo cáo

porn movie