HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM|Thứ bảy, 25 Tháng 5, 2019
Bạn đang ở : Home » Thư viện » Tài liệu hội thảo » Tài liệu báo cáo Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2017

Tài liệu báo cáo Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2017 

Các báo cáo buổi sáng

Phiên toàn thể: An toàn thông minh trong thế giới kết nối mới. Download Slide báo cáo

Các báo cáo buổi chiều

  1. Bảm đảm An toàn thông tin theo cấp độ: Từ chính sách tới giải pháp. Download Slide báo cáo
  2. An toàn thông tin cho thành phố thông minh. Download Slide báo cáo
porn movie