HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM|Thứ bảy, 25 Tháng 5, 2019
Bạn đang ở : Home » Thư viện » Tài liệu hội thảo » Tài liệu báo cáo Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2018

Tài liệu báo cáo Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2018 

Các báo cáo buổi sáng

Phiên toàn thể: An toàn thông tin trên nền tảng trí tuệ nhân tạo và thiết bị thông minh. Download Slide báo cáo

Các báo cáo buổi chiều

  1. Chuyển đổi số, IoT và bảo mật dữ liệu. Download Slide báo cáo
  2. Công nghệ AI, điện toán đám mây và bảo đảm An toàn thông tin. Download Slide báo cáo
porn movie