HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM|Thứ tư, 17 Tháng Bảy, 2019
Bạn đang ở : Home » Tin Tức » Tin Hội Viên 1 » Nhu cầu tất yếu bảo đảm an toàn thông tin cho đô thị thông minh

Nhu cầu tất yếu bảo đảm an toàn thông tin cho đô thị thông minh 

Tìm ra giải pháp để đảm bảo an toàn thông tin cho đô thị thông minh là một xu thế tất yếu của các đô thị trên toàn thế giới và cũng là mối quan tâm của các thành phố lớn tại Việt Nam.

Chiều 11/8, tại Tp. Hồ Chí Minh, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam – Chi hội phía Nam (Vnisa phía Nam) đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo “An toàn thông tin cho đô thị thông minh”. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo một số cơ quan của Bộ TT&TT, lãnh đạo một số Sở, Ban, Ngành của TP.HCM và các thành phố đang triển khai dự án đô thị thông minh (ĐTTM); các nhà cung cấp giải pháp, công nghệ về an toàn thông tin (ATTT). Về phía VNISA có đại diện thường trực Ban chấp hành và các lãnh đạo Chi hội VNISA phía Nam tham dự.

Xây dựng đô thị thông minh là một xu thế tất yếu của các đô thị trên toàn thế giới và cũng là mối quan tâm của các thành phố lớn tại Việt Nam. Vấn đề được các chuyên gia đặt ra là phải có giải pháp để đảm bảo an toàn thông tin trong đô thị thông minh.

Báo cáo tổng quan về tình hình ATTT trong các ĐTTM ở Việt Nam do ông Ngô Vi Đồng – đại diện Chi hội VNISA phía Nam trình bày tại Hội thảo (ảnh trên), đã đề cập đến những thách thức về ATTT cho ĐTTM, những nội dung cấu thành của một đô thị an toàn và đề xuất các giải pháp cần có cho một đô thị an toàn.

Bên cạnh đó, các chuyên gia từ VNISA, Cục ATTT, công ty Cisco, Microsoft và IBM cũng đề cập tới vấn đề bảo đảm ATTT cho ĐTTM dưới góc nhìn của cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, công nghệ ATTT.

Tọa đàm với chủ đề “Trung tâm điều hành an toàn mạng (SOC) và kế hoạch đảm bảo ATTT cho ĐTTM dưới góc nhìn của chính quyền đô thị” 

Nội dung trao đổi tại Hội thảo cho thấy: công tác ATTT cho đô thị thông minh tại Việt Nam còn nhiều khó khăn, bất cập như đang trong quá trình hoàn thiện cơ sở pháp lý về ATTT; nguồn nhân lực ATTT còn thiếu và yếu,  thiếu chuyên gia giỏi, lành nghề; nguồn lực tài chính cho công tác đảm bảo ATTT chưa đầy đủ; thiếu cơ chế hợp tác có hiệu quả trong quan hệ hợp tác quốc tế, hợp tác công tư để chia sẻ tri thức và kinh nghiệm về ATTT cho đô thị thông minh; các trung tâm điều hành an toàn mạng (SOC) chưa được đưa vào hoạt động.

Từ thực tế trên, các ý kiến tại hội thảo kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền của Chính phủ cần xây dựng chiến lược đảm bảo ATTT nói chung và ATTT cho đô thị thông minh nói riêng, xây dựng các chuẩn về ATTT cho đô thị thông minh; hình thành cơ cấu tổ chức mạch lạc, rõ ràng ở các cấp có thẩm quyền đảm bảo công tác lãnh đạo, điều hành ATTT cho đô thị thông minh; chăm lo phát triển nguồn nhân lực ATTT; xây dựng cơ chế hợp tác công tư PPP, cơ chế minh bạch trong mua sắm và đầu tư; mở rộng và xây dựng cơ chế hợp tác hiệu quả với các tổ chức hiệp hội ATTT, công nghệ thông tin, với các công ty quốc tế cũng như khai thác các thế mạnh của các doanh nghiệp ATTT, công nghệ thông tin Việt Nam.

Đặc biệt, vấn đề xây dựng đội ngũ ứng cứu khẩn cấp (CERT) và Trung tâm Điều hành an toàn mạng (SOC) thu hút sự quan tâm của nhiều cán bộ quản lý, chuyên gia đang trong quá trình nghiên cứu, xây dựng phương mô hình ĐTTM tại địa phương mình.

Tọa đàm chuyên môn chủ đề “Khung ATTT cho ĐTTM và những vấn đề ATTT của ĐTTM”

Các ý kiến tại Hội thảo cũng cho thấy, cần xây dựng cách thức tiếp cận dạng “đánh giá rủi ro” đối với ATTT; xác định rõ các mục tiêu ưu tiên; định nghĩa rõ những chuẩn mực ATTT tối thiểu phải đáp ứng; chia sẻ và phối hợp xử lý các mối đe dọa và các thông tin về các lỗ hổng bảo mật; nâng cao nhận thức cho cộng đồng, giáo dục và đào tạo đội ngũ nhân lực ATTT./.

porn movie