HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM|Chủ Nhật, 19 Tháng tám, 2018
Bạn đang ở : Home » Tin Tức » Thông báo về việc cung cấp số liệu về doanh nghiệp CNTT trên địa bàn TP Hà Nội năm 2018

Thông báo về việc cung cấp số liệu về doanh nghiệp CNTT trên địa bàn TP Hà Nội năm 2018 

Thực hiện công văn số 963/BTTTT-CNTT ngày 4/4/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT & TT năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã có công văn số 802/STTT-CNTT về việc cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT & TT năm 2018, trong đó đề nghị các Hiệp hội ICT phối hợp, đôn đốc doanh nghiệp CNTT là thành viên thuộc hiệp hội thực hiện cung cấp thông tin về doanh nghiệp.

Vậy Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam xin thông báo để các hội viên của Hiệp hội kịp thời thực hiện yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

Công văn của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội và mẫu phiếu khảo sát được kèm theo dưới đây.

  1. Công văn của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
  2. Mẫu phiếu khảo sát doanh nghiệp
porn movie