HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM|Thứ bảy, 21 Tháng Bảy, 2018
Bạn đang ở : Home » Tin Tức » Tin Tức Hội Viên » Kết quả Bình chọn Sản phẩm – Giải pháp ATTT 2013

Kết quả Bình chọn Sản phẩm – Giải pháp ATTT 2013 

Kết quả Bình chọn Sản phẩm – Giải pháp An toàn thông tin2013 do độc giả tạp chí An toàn thông tin (www.antoanthongtin.vn) bình chọn
1. ADVANCED THREAT DETECTION / PREVENTION
Websense – RiskVision
2. ANTI – MALWARE
Bkav Pro Internet Security
3. NEXT GENERATION FIREWALL
PaloAlto Networks – PA appliances
4. INTRUSION DETECTION/ PREVENTION SYSTEM
BKAV – Bkav Network Inspector
5. EMAIL SECURITY
PineApp – Mail Secure
6. WEB FILTERING / WEB SECURITY (GATEWAY)
Websense – Web Security / Web Security Gateway
7. WEB APPLICATION FIREWALL / SECURITY
Imperva – SecureSphere Web Application Firewall
8. DATABASE FIREWALL / SECURITY
Oracle – Database Firewall
9. DATA LOSE/LEAK PREVENTION (DLP)
Websense – Data Security
10. ANTI-DDOS
Check Point – DDoS Protector
11. VIRTUALIZATION SECURITY
Juniper – vGW Virtual Gateway
12. AUTHENTICATION
Vasco – DIGIPASS GO
13. ENCRYPTION
RSA Encryption and Key Management Suite (RSA)
14. NAC – NETWORK ACCESS CONTROL
ForeScout NAC
15. DIGITAL SIGNATURE AND PKI
BKAV- Bkav Core CA
16. REMOTE ACCESS SECURITY
Juniper – SA Appliances
17. SIEM – SECURITY INFORMATION MANAGEMENT/ SECURITY EVENT MANAGEMENT
HP ArcSight – SIEM
18. WEB APPLICATION PENETRATION TESTING
BKAV – Web Application Testing services
19. PENETRATION TESTING TOOLS
Bkav WebScan

Viết nhật xét

 

porn movie