HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM|Thứ năm, 20 Tháng Sáu, 2019
Bạn đang ở : Home » Tin Tức » Tin Công Nghệ » Ủy ban Quốc phòng và An ninh thẩm tra dự án Luật An ninh mạng

Ủy ban Quốc phòng và An ninh thẩm tra dự án Luật An ninh mạng 

Ngày 27/9, tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 6 nhằm thẩm tra 2 dự án luật gồm: Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước. Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo.

 

Về Luật An ninh mạng, trong tờ trình của Chính phủ đã phân tích rõ sự cần thiết ban hành Luật. Dự thảo Luật an ninh mạng gồm 8 chương và 55 điều, nội dung cơ bản gồm: Quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của luật; các chính sách, nguyên tắc, biện pháp bảo vệ an ninh mạng; những hành vi bị nghiêm cấm và quy định xử lý những hành vi sử dụng không gian mạng nhằm thực hiện kích động, gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng, tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các hoạt động gián điệp, tấn công, khủng bố mạng; phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong sử dụng không gian mạng…

Tại phiên họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với tờ trình của Chính phủ, đồng thời khẳng định sự cần thiết của việc ban hành Luật An ninh mạng trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, để nội dung của luật thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, sát với thực tiễn và không bị lạc hậu trong tương lai cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi một số nội dung về bố cục, nhằm tránh sự trùng lặp với Luật An toàn thông tin mạng đã ban hành năm 2015. Việc quy định các tình huống chiến tranh mạng, tình huống khẩn cấp về an ninh mạng phải bảo đảm phù hợp, thống nhất với các tình huống về quốc phòng, an ninh. Đối với các tình huống mang tính đặc thù, ban soạn thảo cần nghiên cứu quy định cho phù hợp, tránh chồng chéo, nhầm lẫn, khó phân định trách nhiệm. Có chế độ, chính sách ưu đãi đặc thù đối với lực lượng an ninh mạng để thu hút, phát triển lực lượng này. Quy định chặt chẽ đối với những người đang và thôi làm công tác an ninh mạng nhằm tránh việc sử dụng chuyên môn, nghiệp vụ vào các hoạt động tiêu cực.

Theo qdnd.vn

porn movie