HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM

Ban chấp hành

..: Danh sách Ban Chấp hành Hiệp hội An toàn thông Tin Việt Nam :..

STT Họ và tên Chức vụ HH Chức vụ/ Đơn vị công tác
1 Nguyễn Duy  Ngọc Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam
2 Vũ Quốc  Thành Phó chủ tịch, Tổng thư ký Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Misoft
3 Đặng Vũ  Sơn Phó chủ tịch Trưởng ban – Ban Cơ  yếu Chính phủ
4 Võ văn  Mai Phó chủ tịch Tổng giám đốc – Công ty HiPT
5 Ngô Vi  Đồng Phó chủ tịch – Chủ tịch VNISA phía Nam Chủ tịch HĐQT – Công ty HPT
6 Lê Mạnh  Hùng Phó chủ tịch Cục trưởng – Cục CNTT – Ngân hàng Nhà nước
7 Nguyễn Quang  Bắc Ủy viên Nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật – BQP
8 Vũ Thế  Bình Ủy viên Tổng Giám đốc – Công ty NetNam
9 Đinh Thế  Cường Ủy viên Tư lệnh – Bộ Tư lệnh Tác chiến mạng, BQP
10 Phan Lan  Tú Ủy viên Nguyên Giám đốc – Sở TT&TT Hà Nội
11 Lê Anh  Dũng Ủy viên Công ty Tư vấn đầu tư và Phát triển công nghệ – AIC
12 Đào Gia  Hạnh Ủy viên Phó ban công nghệ FIS, Trưởng ban IT – Công ty Hệ thống Thông tin FPT
13 Lê Thái  Hỷ Ủy viên Nguyên Giám đốc – Sở TT&TT TP.HCM
14 Vũ Quốc  Khánh Ủy viên Nguyên Giám đốc VNCERT, Bộ TT&TT
15 Đặng Đức  Mai Ủy viên Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính
16 Trịnh Ngọc  Minh Ủy viên PCT Chi hội VNISA phía Nam
17 Nguyễn Thành  Nam Ủy viên Phó chủ tịch  HĐQT- Đại Học FPT
18 Nguyễn Tất  Lợi Ủy viên Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Hậu Cần Kỹ Thuật – Bộ CA
19 Quách Tuấn  Ngọc Ủy viên Nguyên Cục trưởng – Cục CNTT – Bộ GD&ĐT
20 Đặng Mạnh  Phổ Ủy viên Nguyên Thường trực hội đồng CNTT – Ngân hàng Đầu tư và Phát Triển Việt Nam – BIDV
21 Trần Thị Kim  Phượng Ủy viên Nguyên Tổng biên Tập – Tạp chí An toàn thông tin
22 Nguyễn Trường  Sơn Ủy viên Uỷ viên BCH VNISA
23 Nguyễn Quang  Thanh Ủy viên Giám đốc – Sở TT&TT Đà Nẵng/ Giám đốc Công viên Phần mềm Đà Nẵng
24 Đặng Đức  Thảo Ủy viên Tập đoàn Viettel
25 Nguyễn Viết  Thế Ủy viên Phó Chủ tịch – Hiệp hội Internet Việt Nam
26 Trần Minh  Tiến Ủy viên Nguyên Phó trưởng ban, Ban chỉ đạo CNTT – Đảng CSVN
27 Phạm Việt  Trung Ủy viên Phó Tư lệnh – Bộ Tư lệnh Tác chiến mạng, BQP
28 Mai Anh  Tuấn Ủy viên Trưởng ban An ninh Bảo mật, Trung tâm CNTT – Tập đoàn Bảo Việt
29 Lê Trung  Việt Ủy viên Nguyên Tổng Biên tập – Tạp chí Thế Giới Vi Tính – PCWORLD Việt Nam