HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM

 

-
CHỦ TỊCH HIỆP HỘI
-

Ông Nguyễn Thành Hưng

Nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông

-
CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HIỆP HỘI
-

Ông Vũ Quốc Thành

Tổng thư ký VNISA, Chủ tịch HĐQT công ty Misoft


Ông Ngô Vi Đồng

Chủ tịch VNISA phía Nam, Chủ tịch HĐQT công ty HPT

Ông Đặng Vũ Sơn

Trung tướng, nguyên Trưởng ban - Ban Cơ  yếu Chính phủ

Ông Võ Văn Mai

Nguyên Chủ tịch HĐQT công ty HiPT

Ông Lê Mạnh Hùng

Nguyên cục trưởng – Cục CNTT, Ngân hàng Nhà nước

Ông Nguyễn Trung Chính

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CMC

Ông Huỳnh Quang Liêm

Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT

Ông Nguyễn Thanh Nam

Phó Tổng Giám đốc – Tập đoàn Viettel

Ông Nguyễn Đại Trí

Nguyên Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính

Ông Vũ Quốc Khánh

Nguyên Giám đốc VNCERT – Bộ Thông tin và Truyền thông

Ông Khổng Huy Hùng

Tổng giám đốc công ty VNCS

Ông Ngô Tuấn Anh

Tổng giám đốc công ty SCS

-
CÁC ỦY VIÊN BCH
-

Ông Vũ Thế Bình

Tổng giám đốc công ty NETNAM

Ông Nguyễn Huy Dũng

Thứ trưởng Bộ TT&TT

Ông Dương Thế Dũng

Phó Giám đốc Sở TT&TT Cần Thơ

Ông Dương Anh Đức

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

Ông Võ Văn Khang

Phó Chủ tịch Chi hội VNISA phía Nam

Ông Trịnh Ngọc Minh

Phó Chủ tịch Chi hội VNISA phía Nam

Ông Lê Minh Mạnh

Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục A05 – Bộ Công an

Ông Tô Hồng Nam

Phó Cục trưởng – Cục CNTT, Bộ Giáo dục và đào tạo

Ông Nguyễn Thành Phúc

Cục trưởng Cục Viễn thông

Bà Trần Thị Kim Phượng

Chánh văn phòng VNISA

Ông Nguyễn Quang Thanh

Giám đốc Sở TT&TT Đà Nẵng

Ông Nguyễn Chí Thành

Trưởng ban kiểm soát

Ông Phạm Việt Trung

Thiếu tướng, Nguyên Phó Tư lệnh – BTL 86/ Bộ Quốc phòng

Ông Dương Dũng Triều

Chủ tịch HĐTV công ty FPT Synnex