HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM

Ban hành Thể lệ cuộc thi quốc gia Sinh viên với An toàn thông tin năm 2017

Ngày 19 tháng 9 năm 2017, Hiệp hội An toàn thông tin (ATTT) Việt Nam đã ban hành Thể lệ cuộc thi quốc gia “Sinh viên với An toàn thông tin” năm 2017. Theo đó, cuộc thi được Bộ Giáo dục & Đào tạo (GDĐT) bảo trợ, Hiệp hội ATTT Việt Nam chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin – Bộ GDĐT tổ chức Cuộc thi.
Các nét chính của Thể lệ cuộc thi:
  • Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi cả nước
  • Các thành viên tham gia cuộc thi tổ chức thành từng đội, mỗi đội gồm 4 thành viên (cả đội trưởng). Mỗi trường có không quá 3 đội đăng ký dự thi. Nếu một trường có nhiều cơ sở đào tạo tại các khu vực khác nhau (miền bắc, miền trung hoặc miền nam), mỗi cơ sở đào tạo có thể cử không quá 3 đội. Hồ sơ đăng ký dự thi theo mẫu (được đăng tải trên website của cuộc thi) có xác nhận của nhà trường và được gửi về Ban Tổ chức trước ngày 10/10/2017
  • Vòng Sơ khảo: thi online theo hình thức vượt qua Thử thách theo chủ đề (jeopardy). Thời gian thi từ tháng 10 đến đầu tháng 11 năm 2017, đồng thời cả 3 khu vực gồm: miền Bắc (các trường từ Hà Tĩnh trở ra Bắc, tổ chức tại Hà Nội), khu vực miền Trung (các trường từ Quảng Bình đến Nha Trang và khu vực Tây Nguyên, tổ chức tại Đà Nẵng), khu vục miền Nam (các trường Đà Lạt, khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ, tổ chức tại TP Hồ Chí Minh).
  • 10 đội vào vòng Chung khảo: Hai (02) đội có thứ hạng cao nhất của từng khu vực cùng bốn (04) đội có thứ hạng cao nhất còn lại được lựa chọn vào thi vòng Chung khảo. Cơ sở đào tạo của một trường tại mỗi  khu vực có không quá hai (02) đội được chọn vào vòng Chung khảo.
  • Vòng Chung khảo: Thi theo hình thức tấn công và phòng thủ trực tiếp trong thời gian 8 tiếng. Thời gian thi vào giữa tháng 11 năm 2017, tổ chức tại Đà Nẵng.
  • Lễ Tổng kết và trao Bằng khen của Bộ GDĐT: được tổ chức tại Hội thảo quốc tế ở Hà Nội (dự kiến vào ngày 01/12/2017) nhân sự kiện “Ngày ATTT Việt Nam” năm 2017.

Địa chỉ liên lạc của Ban Tổ chức:

– Cục Công nghệ thông tin, Bộ GDĐT, số 15 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Điện thoại: (84-4) 3623 0483; Email: sv-attt@moet.edu.vn

– Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA), số 155 phố An Trạch, quận Đống Đa, Hà Nội;

Điện thoại: (04) 6290 1028; Email: sv-antt@vnisa.org.vn.

Chi tiết Thể lệ cuộc thi quốc gia “Sinh viên với An toàn thông tin” năm 2017 tại đây.