HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM

Bảo đảm an toàn thông tin cho công nghệ 5G

Tại Hội thảo Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2020, tổ chức tại Ks Melia Hà Nội ngày 02/12/2020. Tiến sĩ David Soldani giám đốc Công nghệ và An ninh mạng của Huawei tại Úc đã có bài tham luận trực tuyến về bảo đảm an toàn thông tin cho công nghệ 5G.

Bài trình bày đã nêu ra các yêu cầu, tiêu chuẩn và triển khai về an toàn thông tin cho công nghệ 5G. Chi tiết xem tại đây

Tiến sĩ Soldani đã hoạt động trong ngành CNTT-TT hơn 20 năm, thực hiện thành công hơn 500 dự án nghiên cứu, đổi mới và dịch vụ khách hàng 
cho các hệ thống và dịch vụ CNTT-TT 2G, 3G, 4G và 5G, đồng thời đóng góp vào hơn 1000 sản phẩm chất lượng - từ nghiên cứu chiến lược 
và chiến lược đổi mới, xây dựng kế hoạch kinh doanh và công việc, đến mô hình hóa, mô phỏng, mô phỏng và chứng minh các khái niệm về giải pháp,
sản phẩm và dịch vụ sáng tạo với các đối tác và khách hàng trên toàn cầu.
Ông hiện đang làm việc tại Huawei Technologies, đảm nhiệm vị trí Giám đốc Công nghệ và An ninh mạng (CTSO) tại Úc 
và Chuyên gia CNTT-TT trong Khu vực Châu Á Thái Bình Dương.