HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM

Bộ TT&TT chuẩn bị xây dựng Đề án bảo vệ thông tin cá nhân tại Việt Nam

Theo báo cáo của Bộ TT&TT, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng 6 tháng cuối năm 2019 là xây dựng “Đề án bảo vệ thông tin cá nhân tại Việt Nam”.

Trong tham luận đóng góp tại hội thảo khoa học cấp quốc gia “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề pháp lý đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam” được tổ chức mới đây, đại diện Cục An toàn thông tin – Bộ TT&TT đã nhấn mạnh, vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân là một trong những vấn đề nóng, được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm trong công tác bảo đảm an toàn thông tin.

Trong năm 2018 đã xảy ra nhiều sự cố mất, lộ, lọt thông tin cá nhân trong và ngoài nước. Nhiều dữ liệu bị đem rao bán trên mạng Internet với đầy đủ thông tin cá nhân (họ tên, địa chỉ, số điện thoại, tài khoản ngân hàng và các thông tin nhạy cảm khác).

Mặc dù, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam đã đưa ra một số quy định mang tính nguyên tắc đối với vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân. Nhưng hiện nay, các quy định mới chỉ dừng lại ở mức nguyên tắc, với việc xác định một số đối tượng chính và một số hành vi cơ bản cần điều chỉnh. Trên thực tế, vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân đã trở nên nóng hơn, thu hút được sự quan tâm của dư luận trong thời gian qua. Vì vậy, cần có chính sách thắt chặt hơn nữa việc bảo vệ thông tin cá nhân tại Việt Nam trong thời gian tới.

Bộ TT&TT nhận thấy rằng, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa Bộ Tư pháp, Bộ TT&TT, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an,… trong việc xây dựng một cơ chế, chính sách nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân, thông tin cá nhân trước nhiều vụ việc lộ lọt, mất thông tin cá nhân xảy ra trong thời gian qua.

Cùng với đó, đưa công tác đánh giá và hoàn thiện cơ chế chính sách trong lĩnh vực an toàn thông tin bảo đảm hoạt động an toàn thông tin đi vào thực tiễn đời sống. Cụ thể, theo đề xuất của Cục An toàn thông tin, hàng năm, Bộ TT&TT là đơn vị đầu mối, đánh giá chung về tình hình thực thi chính sách, pháp luật bảo đảm an toàn thông tin. Đồng thời, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an và các bộ, ngành từ trung ương đến địa phương có liên quan thực hiện đánh giá quá trình thực thi, triển khai các chính sách đảm bảo an toàn thông tin trong phạm vi, chức năng của đơn vị mình.

Ngoài ra, định kỳ tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá mức độ ảnh hưởng, ước lượng tác động của các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thông tin đến nhiều đối tượng cơ quan, tổ chức để trên cơ sở đó điều chỉnh các chủ trương, chính sách được kịp thời và có hiệu quả.

Theo antoanthongtin.vn