HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM

Các sự kiện chính của VNISA năm 2021

Trong năm 2021, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam – VNISA dự kiến tổ chức các sự kiện như sau:

Để biết thêm thông tin về các sự kiện, xin mời xem thêm TẠI ĐÂY. Chi tiết xin liên hệ với Bà Trần Thị Kim Phượng, Chánh văn phòng Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam, di động: 0912376605, email: kimphuong@vnisa.org.vn. Văn phòng VNISA Tầng 2, số 155 An Trạch, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại 024 62901028. Email: info@vnisa.org.vn.