HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM

cupVNISA

Danh sách Sản phẩm ATTT chất lượng cao, Sản phẩm ATTT mới xuất sắc và Dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu năm 2019 đã được VNISA bình chọn:

Danh sách 8 sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao năm 2019:

 • Giải pháp giám sát an ninh mạng Viettel - Công ty An ninh mạng Viettel
 • Giải pháp kiểm soát truy cập Web Viettel - Công ty An ninh mạng Viettel
 • Giải pháp quản lý truy cập thiết bị Viettel - Công ty An ninh mạng Viettel
 • Giải pháp giám sát lớp mạng Viettel - Công ty An ninh mạng Viettel
 • Giải pháp tường lửa ứng dụng Web Viettel - Công ty An ninh mạng Viettel
 • Bkav IPS Next Generation Firewall - Công ty Cổ phần BKAV
 • Giải pháp Phòng chống mã độc và quản trị tập trung cho Doanh nghiệp CMC - Công ty TNHH An ninh An toàn Thông tin CMC
 • Giải pháp xác thực bảo mật bằng mật khẩu một lần KeyPass - Công ty Cổ phần Tập đoàn MK

Danh sách 7 sản phẩm An toàn thông tin mới xuất sắc năm 2019:

 • VNPT DNS Protection - Công ty Công nghệ thông tin VNPT
 • Giải pháp giám sát bất thường trên máy trạm Viettel - Công ty An ninh mạng Viettel
 • Giải pháp Cập nhật tri thức an ninh mạng Viettel - Công ty An ninh mạng Viettel
 • BOT tự động phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm hệ thống mạng. - Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT
 • CMC CryptoSHIELD - Công ty TNHH An ninh An toàn Thông tin CMC
 • VSEC Anomaly Detection and Response - VADAR - Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam
 • Datadiode - Thiết bị sao chép dữ liệu an toàn một chiều tốc độ cao - Phòng Thí nghiệm trọng điểm về ATTT - Bộ Tư lệnh 86

Danh sách 10 dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu năm 2019: 

 • Dịch vụ bảo vệ Website trên nền Cloud Viettel - Công ty An ninh mạng Viettel
 • Dịch vụ Kiểm tra đánh giá An toàn thông tin mạng Viettel - Công ty An ninh mạng Viettel
 • Dịch vụ Giám sát và Xử lý sự cố An toàn thông tin mạng Viettel - Công ty An ninh mạng Viettel
 • Dịch vụ tư vấn Phân loại dữ liệu Mi2 - Công ty Cổ phần tin học Mi Mi
 • Dịch vụ giám sát ATTT FPT EagleEye mSOC - Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT
 • Dịch vụ kiểm thử an toàn thông tin – FPT EagleEye PT - Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT
 • Dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng Misoft - Công ty Cổ phần Phát triển phần mềm và Hỗ trợ công nghệ
 • Trung tâm điều hành An ninh mạng CMC - Công ty TNHH An ninh An toàn Thông tin CMC
 • Dịch vụ giám sát an toàn thông tin HPT - Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT
 • Dịch vụ đánh giá ATTT - VNCS Pentest - CTCP Công nghệ an ninh Không gian mạng Việt Nam (VNCS)

Danh sách Sản phẩm ATTT chất lượng cao, Sản phẩm ATTT mới xuất sắc và Dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu năm 2018 đã được VNISA bình chọn:

Danh sách 4 sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao năm 2018:

 • Viettel Security Information & Event Management (SIEM) – Trung tâm An ninh mạng Viettel.
 • Giải pháp định danh khách hàng eKYC – Công ty cổ phần tập đoàn MK.
 • CMC Internet Enterprise của Công ty cổ phần an toàn thông tin CMC.
 • Viettel Email Security của Trung tâm An ninh mạng Viettel.

 

Danh sách 8 dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu năm 2018:

 • Dịch vụ giám sát an toàn thông tin cho doanh nghiệp nhỏ và vừa – Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT.
 • Dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng – Công ty cổ phần phát triển phần mềm và Hỗ trợ công nghệ.
 • Giải pháp giám sát website tập trung VNCS Web Monitoring – Công ty cổ phần công nghệ an ninh không gian mạng Việt Nam.
 • Cloud Security – Trung tâm An ninh mạng Viettel.
 • Dịch vụ đánh giá kiểm thử xâm nhập – Công ty cổ phần An ninh an toàn thông tin CMC.
 • Dịch Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001 – Công ty cổ phần Tin học Mi Mi.
 • Dịch vụ đánh giá An toàn thông tin (blackbox pentesting & whitebox pentesting) – Trung tâm An ninh mạng Viettel.
 • Dịch vụ giám sát, xử lý sự cố ATTT 24/7 - SOC (Security Operation Center) của Trung tâm An ninh mạng Tập đoàn Viettel.

 

Danh sách 7 sản phẩm An toàn thông tin mới xuất sắc năm 2018:

 • Trung tâm điều hành an ninh mạng CMC (CMC NextGen SOC) – Công ty cổ phần An ninh an toàn thông tin CMC.
 • Viettel Security Data Mining (VSDM) – Trung tâm an ninh mạng Viettel.
 • Thiết bị xác thực KeyPass U2F Token – Công ty cổ phần tập đoàn MK.
 • Bkav IPS Next Generation Firewall – Công ty cổ phần BKAV.
 • USEC – Công ty cổ phần an ninh mạng Việt Nam.
 • Sản phẩm bảo mật kênh truyền SNET – Công ty cổ phần Dịch vụ HT Việt Nam.
 • Bộ công cụ cơ động kiểm tra an toàn thông tin – Phòng Thí nghiệm trọng điểm về an toàn thông tin.

 

Danh sách sản phẩm An toàn thông tin chất lượng cao và dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu năm 2017 đã được Hiệp hội VNISA bình chọn:

Sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao năm 2017:
1. Giải pháp phòng chống mã độc cho doanh nghiệp: CMC InternetSecurity Enterprise (CISE) của Công ty CP An ninh An toàn CMC – CMC InfoSec.
2. Giải pháp giám sát website tập trung – VNCS Web Monitoring của Công ty CP Công nghệ an ninh không gian mạng Việt Nam – VNCS.
3. Sản phẩm SecurityBox 4Website của Công ty CP An toàn Thông tin MVS.
4. Sản phẩm SecurityBox 4Network của Công ty CP An toàn Thông tin MVS.
5. Sản phẩm CyRadar Internet Shield của Công ty CyRadar.
6. Hệ thống giám sát, chống thất thoát dữ liệu và diệt phần mềm gián điệp dựa trên truy vấn tên miền độc hại MiAV-DLP của Phòng thí nghiệm trọng điểm ATTT- BQP.

Dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu năm 2017
1. Dịch vụ kiểm thử xâm nhập chuyên nghiệp của Công ty CP dịch vụ Công nghệ Tin học HPT.
2. Dịch vụ kiểm tra đánh giá ATTT Mạng của Công ty CP Phát triển phần mềm và Hỗ trợ công nghệ (Misoft).

Danh sách sản phẩm An toàn thông tin chất lượng cao năm 2015 đã được Hiệp hội VNISA bình chọn:

TT Tên sản phẩm Doanh nghiệp Mô tả
1 Thiết bị tường lửa phân tán MiDFS-IDS (Misoft Distributed Firewall System) Công ty CP phát triển phần mềm và Hỗ trợ công nghệ Misoft

Máy chủ MiDFS-IDS là bộ giải pháp hoàn chỉnh, thực hiện chức năng các tường lửa, phát hiện và ngăn chặn tấn công xâm nhập và mã độc, nhằm đảm bảo ATTT cho các hệ thống mạng doanh nghiệp. Có khả năng thực hiện nhiệm vụ là một sensor cung cấp thông tin cho việc theo dõi, điều tra các cuộc tấn công và mã độc trong các hệ thống giám sát an toàn mạng theo chuẩn Syslog, SNMP, cho phép thống kê linh hoạt sự cố với hàng trăm loại tấn công trên mạng.

Phần mềm MiDFS-IDS được phát triển với tỷ lệ nội địa hóa rất cao dựa trên nhân của hệ điều hành Linux và các phần mềm nguồn mở. Thiết bị gọn nhẹ, dễ triển khai, hiệu quả mà giá thành lại rất rẻ so với thiết bị nước ngoài cùng loại. Thiết bị đã được đưa vào sử dụng tại hàng chục đơn vị và được đánh giá cao.

2 Hệ thống giám sát website tập trung (VNCS Web Monitoring)  Công ty CP công nghệ An ninh Không gian mạng Việt Nam

VNCS Web Monitoring có khả năng giám sát web log tập trung (nhật ký truy cập web), tự động phân tích log và cảnh báo theo thời gian thực, hỗ trợ phân tích log bằng tay, giám sát băng thông và thống kê các thông tin khác nhau về website, giám sát trạng thái website (up/down), phát hiện tấn công thay đổi nội dung website, cung cấp báo cáo về tình trạng hệ thống website, cảnh báo qua SMS và email.

Sản phẩm này có thể hỗ trợ đắc lực cho các tổ chức, doanh nghiệp để quản lý bảo mật cho nhiều website cùng một lúc. Sản phẩm đã được triển khai tại rất nhiều đơn vị, đoạt nhiều giải thưởng trong nước.

3 Phần mềm diệt virus CMC (CMC Internet Security)  Công ty CP An ninh ATTT CMC

Sản phẩm nội địa nổi tiếng này được cập nhật liên tục nhằm phản ứng nhanh với hoạt động của mã độc, cung cấp khả năng bảo mật và kiểm soát toàn cục các dữ liệu vào ra của hệ thống, đồng thời bảo vệ máy tính của người dùng khỏi các loại mã độc. Với các công nghệ cập nhật, công nghệ phân tích, công nghệ nhận dạng virus tự động hóa thông minh, công nghệ lọc các luồng hoạt động của hệ thống với các thuật toán xử lý tiên tiến, sản phẩm này chiếm dụng lượng hoạt động của CPU thấp, ít tốn bộ nhớ, khả năng xử lý mã độc nhanh, thể hiện tính ưu việt khi máy tính có cấu hình thấp.

Hiện nay, công ty CMC đã có hệ thống hỗ trợ kỹ thuật đáp ứng hơn 4,3 triệu người dùng.

4 Phần mềm Máy tính an toàn S7 Q 3.26 (Lock PC Q3.26) Công ty TNHH đảm bảo ATTT Việt Kiến Tạo

Máy tính an toàn Lock-PC sử dụng hệ điều hành MS Windows có các tính năng: Chống mã độc mà không cần cập nhật nhận dạng đoạn mã, đặc biệt chống được nhiều mã độc zero-day; Tự sửa chữa các sự cố phần mềm phát sinh trong quá trình sử dụng mà không ảnh hưởng đến dữ liệu người dùng; Bảo vệ chống lộ lọt dữ liệu lưu trữ trên máy trong các trường hợp bị tấn công. Đặc biệt đối với các máy tính tác nghiệp ổn định ít thay đổi thì sản phẩm này làm giảm đáng kể chi phí bảo đảm kỹ thuật thường xuyên, kéo dài thời gian phục vụ.

Sản phẩm đã được sử dụng cho hàng trăm hệ thống máy tính và có tiềm năng ứng dụng rất lớn.

5 Phần mềm MK PKI Applet Công ty CP Thông minh MK

Sản phẩm MK PKI Applet gồm các module sinh khóa, mã hóa/giải mã, ký điện tử và xác thực dựa trên thuật toán mã hóa RSA với cặp khóa công khai và bí mật được sinh ra, tương tác và lưu trữ ngay bên trong chip hộp đen tuyệt đối. Sản phẩm có thể tích hợp với thẻ SIM để tạo ra SIM PKI sử dụng với máy điện thoại cầm tay hoặc USB 3G…

Với chip có giao diện USB, sản phẩm nạp vào thẻ MK SmartCard PKI không cần đầu đọc có thể cắm thẳng vào cổng USB Tokien. Thư viện API của MK PKI Applet dễ dàng tích hợp vào các ứng dụng của bên thứ ba để tạo ra các thẻ đa năng, đa giao diện.

6 Hệ thống phát hiện các mối đe dọa nâng cao – CyRadar (CyRadar – Advanced Threads Detection System) Công ty cổ phần FPT

CyRadar là hệ thống phát hiện, cảnh báo các cuộc tấn công nguy hiểm APT thế hệ mới, dùng nhiều công nghệ tiên tiến như dạy máy học (Machine Learning) và phân tích dữ liệu lớn (Big data analytics) để phát hiện các bất thường trong mạng và phát hiện các tên miền, máy chủ độc hại, sử dụng kỹ thuật Sandbox để đánh giá các đoạn mã lạ. Kết hợp độ tin cậy của các file, tên miền và địa chỉ IP - các tác giả tạo ra một cơ sở dữ liệu dạng đồ thị gọi là Malware Graph có thể phục vụ cho điều tra nghiên cứu về các cuộc tấn công.

Trong năm 2015, Cyradar đã được sử dụng thử tại một số đơn vị, như Vietnamnet, MobiFone và FPT Telecom. Kết quả thử nghiệm được nhiều chuyên gia đánh giá cao.