HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM

Chuyên gia Fortinet – Các mối đe dọa ATTT mạng và sự cần thiết thiết lập và duy trì phòng thủ thích hợp

Ông Lê Đức Anh – Chuyên gia tư vấn bảo mật Fortinet Việt Nam

Ông Lê Đức Anh là Quản lý của đội ngũ kỹ sư của Fortinet Việt Nam. Anh làm việc tại Hà Nội và chịu trách nhiệm về các hoạt động truớc bán hàng trên toàn Việt Nam, bao gồm việc tư vấn các giải pháp bảo mật cho khách hàng, đào tạo đối tác và diễn thuyết tại các hội thảo bảo mật lớn. Đức Anh có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn và cung cấp giải pháp an ninh mạng cho nhiều khách hàng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Trước khi làm việc tại Fortinet, anh đã làm việc tại Misoft với tư cách là tư vấn truớc bán hàng & giám đốc sản phẩm.

Bài trình bày: Các mối đe dọa ATTT mạng và sự cần thiết thiết lập và duy trì phòng thủ thích hợp

Slide trình bày tại đây