HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM

Chuyên gia ITU – Kinh nghiệm nâng cao năng lực bảo đảm an toàn, an ninh mạng quốc gia

                                                       Ông Chaesub Lee – Giám đốc an toàn, an ninh mạng của ITU

Đó là chủ đề bài trình bày của ông Ông Chaesub Lee, Giám đốc an toàn, an ninh mạng của ITU tại Hội thảo Ngày An toàn Thông tin Việt Nam 2019 (Vietnam Information Security Day 2019) ngày 29/11/2019 tại Hà Nội.

Slide trình bày tại đây