HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM

Chuyên gia Ủy bản An toàn, an ninh mạng của Phần Lan – An toàn thông tin trong phát triển xã hội số

 

Ông Kimmo Rousku, Tổng thư ký Ủy bản An toàn, an ninh mạng của Phần Lan

Ông Kimmo Rousku chuyên gia VAHTI từ năm 2004 và giữ chức Tổng Thư ký từ năm 2015. Ông làm trong ngành ICT từ năm 1985 và có chuyên môn sâu rộng trong CNTT và bảo mật. Ông từng trải qua các vị trí CIO, CISO và CRO trong bộ máy chính phủ Phần Lan.

Trong 10 năm qua, ông Kimmo Rousku chuyên trách phát triển an ninh mạng, an ninh kỹ thuật số và an toàn thông tin, quản trị rủi ro, bảo vệ dữ liệu, phát triển và tận dụng tiềm năng của số hóa cho khu vực công. Ông là đồng tác giả 20 cuốn sách, hai cuốn mới nhất về an ninh thông tin và an ninh mạng. Ông Kimmo Rousku được Hiệp hội An ninh thông tin Phần Lan đề cử Giám đốc An ninh thông tin của năm 2015. Ông cũng có tên trong danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng trong ngành CNTT do của tạp chí TiVi Magazine bình chọn.

Bài trình bày: An toàn thông tin trong phát triển xã hội số

Slide trình bày tại đây