HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM

Tin tức VNISA

Mời tham dự diễn đàn OTCEP

Nhằm tăng cường nâng cao năng lực trong ASEAN về an toàn an ninh thông tin, Chính phủ Singapore tổ chức Diễn đàn: “Operational Technology Cybersecurity Expert Panel…