HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM

Giới thiệu về danh hiệu bình chọn “Sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao hàng năm”

Quán triệt các tư tưởng chỉ đạo từ Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 19 tháng 06 năm 2015của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT đến năm 2020: “Tổ chức đánh giá, công bố danh mục sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin tiêu biêt để tổ chức cá nhân biết sử dụng”  và Chỉ đạo của Bộ Thông tin& truyền thông về nội dung hoạt động của sự kiện thường niên Ngày An toàn thông tin năm 2015; một trong những hoạt động quan trọng trong khuôn khổ sự kiện thường niên Ngày An toàn thông tin Việt Nam là: Bình chọn sản phẩm dịch vụ An toàn thông tin được người dùng yêu thích trong năm.

Bắt đầu từ năm 2015 Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam sẽ thay đổi một cách cơ bản và toàn diện hoạt động bình chọn và trao giải thưởng “Sản phẩm An toàn thông tin có chất lượng trong từng năm theo hướng:

 • Xây dựng quy chế và bộ tiêu chí mới để làm cơ sở đánh giá chất lượng của sản phẩm An toàn thông tin;
 • Tập trung cao cho việc đánh giá kiểm tra chất lượng sản phẩm
 • Kết quả bình chọn sẽ được trao danh hiệu: “Sản phẩm An toàn thông tin chất lượng cao của năm 2015”; công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; khuyến cáo sử dụng.
 • Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam sẽ mời một hội đồng gồm các chuyên gia có uy tín về an toàn thông tin và một số cơ sở phòng thí nghiệm hàng đầu thực hiện đánh giá bình chọn. Dưới đây xin giới thiệu khái quát về danh hiệu này.

Danh hiệu sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao hàng năm là danh hiệu cao quý được Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam (VNISA) xét trao mỗi năm một lần cho các sản phẩm và dịch vụ tiêu biểu nhất về an toàn thông tin, có xuất xứ từ Việt Nam, do các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nội địa phát triển và làm chủ công nghệ. Chương trình bình chọn, xếp hạng và công nhận danh hiệu do VNISA chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức định kỳ hàng năm, bắt đầu từ 2015.

1) Mục đích của Chương trình bình chọn, xếp hạng và công nhận danh hiệu

 • Đánh giá, bình chọn, xếp hạng và công nhận danh hiệu cho các sản phẩm và dịch vụ tiêu biểu nhất về an toàn thông tin tại Việt Nam trong năm.
 • Xây dựng uy tín và thương hiệu của sản phẩm và dịch vụ của các doanh nghiệp, tổ chức an toàn thông tin và CNTT Việt Nam. Qua đó, tuyên truyền quảng bá, hỗ trợ tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu tại thị trường trong và ngoài nước.
 • Hưởng ứng chủ trương “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đặc biệt là sản phẩm và dịch vụ về an toàn thông tin; giới thiệu và đưa các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin tốt của Việt Nam đến với người dùng trong và ngoài nước, góp phần định hướng cho thị trường và người sử dụng.
 • Tuyên truyền quảng bá, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin, thúc đẩy ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin trong các ngành kinh tế, xã hội; trong các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương, thiết thực hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, phát triển sản phẩm an toàn thông tin mở rộng thị trường.

2) Cơ quan chủ trì tổ chức bình chọn danh hiệu, hội đồng bình chọn

Danh hiệu sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin chất lượng cao do Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành của Nhà nước”

 1. Hội đồng Bình chọn:
 • Có thành phần là các chuyên gia có uy tín về an toàn thông tin gồm:
  • Đại diện từ các thành viên VNISA (Ban chấp hành VNISA, Hội viên VNISA)
  • Các chuyên gia an toàn thông tin độc lập được mời
  • Chuyên gia an toàn thông tin đại diện các cơ quan quản lý chuyên ngành của Nhà nước
  • Đại diện các báo và tạp chí chuyên ngành an toàn thông tin
 • Hội đồng Bình chọn làm việc theo nguyên tắc:
  • Thảo luận, đánh giá độc lập trên cơ sở hồ sơ và kết quả kiểm tra thẩm định và đánh giá kỹ thuật sản phẩm mẫu,
  • Bỏ phiếu theo thang điểm do Hội đồng xác định thống nhất cho từng sản phẩm, dịch vụ,
  • Có tổ kỹ thuật giúp việc chuẩn bị hồ sơ và kiểm nghiệm, đánh giá kỹ thuật sản phẩm,
  • Trường hợp thành viên hội đồng bình chọn là chủ sở hữu hoặc là đại diện sở hữu các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin đã đăng ký tham gia bình chọn thì không tham gia bỏ phiếu cho những sản phẩm, dịch vụ này.
 1. Tổ kỹ thuật và các trang thiết bị phụ trợ hỗ trợ kiểm nghiệm, đánh giá được huy động từ các tổ chức, đơn vị thành viên VNISA và được sự phối hợp hỗ trợ của các phòng thí nghiệm hàngđầu của các cơ quan quản lý và chuyên ngành của Nhà nước.
 2. Cơ quan thường trực của Hội đồng bình chọn là Văn phòng của Hiệp hội An toàn thông tin, có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hàng năm, bổ sung hoàn thiện mẫu hồ sơ, gửi đăng ký, hỗ trợ xử lý thông tin, tổng hợp báo cáo Hội đồng bình chọn theo quy trình.

3) Đối tượng tham dự xét công nhận danh hiệu

 1. Các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin bao gồm:
 • Sản phẩm khoa học, kỹ thuật, công nghệ về bảo đảm An toàn thông tin
 • Sản phẩm công nghệ thông tin có tính năng an toàn, bảo mật cao
 • Dịch vụ bảo đảm an toàn thông tin (năm 2015 chưa xét đến nhóm này).
 1. Yêu cầu:
 • Là sản phẩm, dịch vụ hoàn chỉnh có tính năng chất lượng cao về an toàn, bảo mật thông tin,
 • Xuất xứ từ Việt Nam, do doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam sở hữu và làm chủ công nghệ,
 • Đã được thương mại hóa hoặc cung cấp cho thị trường,
 • Cung cấp cho Hội đồng bình chọn đầy đủ tài liệu theo yêu cầu của mẫu hồ sơ và sản phẩm mẫu để phục vụ đánh giá kiểm nghiệm.

4) Cơ cấu và hình thức trao danh hiệu

 • Danh hiệu được xem xét trao cho các sản phẩm và dịch vụ trên cơ sở đánh giá phân loại theo từng nhóm của Hội đồng bình chọn. Danh hiệu được trao cho chủ sở hữu của các sản phẩm, dịch vụ như sau:
 • Bằng chứng nhận danh hiệu sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao của năm (1 bản tiếng Anh, 1 bản tiếng Việt);
 • Cúp lưu niệm;
 • Được trao tại phiên khai mạc Hội thảo quốc tế trong khuôn khổ sự kiện thường niên Ngày An toàn thông tin Việt Nam.

5) Quyền lợi và nghĩa vụ của đối tượng được trao danh hiệu

 • Được sử dụng, khai thác thương mại danh hiệu phục vụ cho mục đích kinh doanh, tiếp thị, mở rộng thị trường;
 • Được tham gia và thụ hưởng các lợi ích từ Chương trình truyền thông của danh hiệu. Ưu tiên tham gia báo cáo trong các Hội nghị, Hội thảo chuyên đề liên quan do VNISA tổ chức. Được quảng bá, tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ đạt giải liên tục suốt năm do VNISA chủ trì phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng (báo in, báo điện tử, báo hình, báo nói, v.v…)
 • Chủ sở hữu sản phẩm đạt danh hiệu có nghĩa vụ đóng góp kinh phí tham gia truyền thông theo quy định.
 • VNISA được sử dụng tên và thương hiệu của sản phẩm, chủ sở hữu sản phẩm và các thông tin trong hồ sơ tham dự bình chọn vào các hoạt động tuyên truyền, quảng bá cho Chương trình và các sản phẩm.

6) Quy trình tổ chức bình chọn

Quy trình bình chọn đánh giá, xếp hạng và công nhận danh hiệu gồm bốn bước sau:

 • Đăng ký tham gia bình chọn: Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có sản phẩm, dịch vụ An toàn thông tin tiêu biểu gửi hồ sơ và đơn đăng ký theo mẫu và cung cấp sản phẩm mẫu phục vụ thẩm định và đánh giá kiểm nghiệm đến Hội đồng bình chọn qua cơ quan thường thực của Hội đồng là Văn phòng Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam theo thời gian quy định.
 • Bước chọn lọc sơ bộ (sơ tuyển): Hội đồng giao cho cơ quan thường trực tổ chức xem xét đánh giá các sản phẩm, dịch vụ có hồ sơ đăng ký hợp lệ và chọn lựa các hồ sơ đáp ứng yêu cầu để đưa vào vòng thẩm định, đánh giá kỹ thuật.
 • Bước thẩm định, đánh giá kỹ thuật (thẩm định):Tùy theo điều kiện cụ thể và đặc thù của sản phẩm, dịch vụ, Hội đồng bình chọn với sự hỗ trợ của Tổ kỹ thuật sẽ tổ chức thẩm định tính đúng đắn của hồ sơ và kiểm nghiệm các tính năng An toàn thông tin của các sản phẩm, dịch vụ trên cơ sở đánh giá thực tế, khách quan.
 • Bình chọn xếp hạng sản phẩm, dịch vụ (chung tuyển): Hội đồng bình chọn tổ chức bình xét chung kết trên cơ sở các bước trên để chọn ra các sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu nhất để xếp hạng, bỏ phiếu, cho điểm theo tiêu chí và đề nghị công nhận danh hiệu.

7) Tiêu chí bình chọn

 1. Nguyên tắc: đánh giá, cho điểm trên cơ sở so sánh tương đối với các sản phẩm cùng loại trong nước và của nước ngoài nhằm chọn ra các sản phẩm giải pháp có chất lượng cao trong năm.
 2. Phương pháp: Hội đồng Bình chọn thống nhất chia nhóm sản phẩm với thang điểm riêng cho các tiêu chí và chỉ tiêu kỹ thuật đạt được để thẩm định và kiểm nghiệm, đánh giá.
 3. Hệ thống tiêu chí: Do Hội đồng Bình chọn cụ thể hoá cho các yêu cầu sau:
 • Nhu cầu và hiệu quả ứng dụng,
 • Công nghệ, chất lượng sản phẩm,
 • Tính mới, công nghệ sáng tạo, tỉ lệ nội địa hóa,
 • Thị trường và dịch vụ hỗ trợ:
  • Tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường,
  • So sánh giá cả trên tính năng,
 • Hồ sơ tính pháp lý và bản quyền sở hữu.

8) Kinh phí tổ chức bình chọn và các hoạt động chung

 1. Kinh phí tổ chức bình chọn: bao gồm các chi phí để tổ chức, triển khai công tác bình chọn; chi phí lễ công bố và trao giải; chi phí cho truyền thông sau khi trao giải.Kinh phí này sẽ do VNISA cân đối từ kinh phí hoạt động và huy động các nguồn đón góp, tài trợ.
 2. Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân là thành viên VNISA không phải đóng phí đăng ký sản phẩm tham gia tổ chức bình chọn.
 3. Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân không phải là thành viên VNISA thì nộp lệ phí đăng ký 3.000.000 VNĐ/1 sản phẩm hoặc 1 dịch vụ để phục vụ công tác thẩm định, đánh giá.
 4. Kinh phí truyền thông: kinh phí cho việc tổ chức truyền thông chỉ thu đối với các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin đạt giải. Ban chấp hành VNISA sẽ ban hành phụ lục định mức đóng góp (ưu đãi)  hàng năm căn cứ theo quy mô, doanh thu, giá bán sản phẩm, dịch vụ và các nội dung chương trình truyền thông mà sản phâm, dịch vụ đạt danh hiệu sẽ được thụ hưởng.

Cùng với các danh hiệu, sản phẩm an toàn thông tin được người dùng bình chọn là sản phẩm yêu thích nhất trong năm mà VNISA đã trao trong thời gian qua; danh hiệu “ Sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin chất lương cao hàng năm” sẽ tiếp tục là công cụ hữu hiệu trong nâng cao nhận thức cộng đồng, tôn vinh hàng Việt và hỗ trợ đắc lực cho các tổ chức, doanh nghiệp trong quảng bá tiếp thị, xây dựng thương hiệu và định hướng thị trường.

Vì sự nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin một cách bảo mật an toàn của đất nước, Hiệp hội an toàn thông tin kêu gọi và chào đón các cá nhân tổ chức doanh nghiệp hãy tích cực hưởng ứng và đăng ký tham dự bình chọn.

Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam VNISA