HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM

Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam tổ chức khảo sát về An toàn thông tin 2022

Kính gửi: Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2022, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) tổ chức khảo sát về An toàn thông tin (ATTT) đối với một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Hà Nội, Tp HCM, Đà Nẵng và một số nơi khác.

Kết quả khảo sát giúp VNISA đưa ra những đánh giá sát thực về hiện trạng triển khai và định hướng phát triển, bảo đảm ATTT của các đơn vị, trên cơ sở đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị với Cơ quan nhà nước và Lãnh đạo các đơn vị nhằm tăng cường bảo đảm ATTT cho hệ thống CNTT của các đơn vị.

  • Hình thức khảo sát: Khảo sát online
  • Thời gian khảo sát: từ 10/10/2022 đến 31/10/2022
  • Nội dung khảo sát gồm 36 câu hỏi tập trung vào 03 nội dung chính: Bảo đảm ATTT, an toàn điện toán đám mây và xu hướng ATTT (Form khảo sát TẠI ĐÂY)

Trân trọng kính mời các chuyên gia và đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trả lời khảo sát.