HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM

Hội đồng bình chọn danh hiệu “Chìa khóa vàng” 2020 cho sản phẩm, dịch vụ ATTT họp phiên đầu tiên

Ngày 22/9/2020, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Thành Hưng, Hội Bình chọn danh hiệu Chìa khóa vàng năm 2020 đã họp phiên đầu tiên tại Hà Nội, có kết nối trực tuyến với các thành viên tại TP. Hồ Chí Minh.

Cuộc họp có sự tham dự của khách mời là ông Nguyễn Thành Phúc – Cục trưởng cục An toàn thông tin và đại diện một số cơ quan, đơn vị.

Hội đồng bình chọn năm nay với 21 thành viên, gồm các nhà quản lý, chuyên gia hàng đầu về an toàn thông tin, đại diện cho các doanh nghiệp, tổ chức, trường đại học lớn trong lĩnh vực an toàn thông tin và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan như cơ quan thuộc Bộ TT&TT, A05 (Bộ Công An), Cục MMDS và kiểm định SPMM (Ban Cơ yếu Chính phủ), Bộ tư lệnh 86 (Bộ QP)…

Toàn cảnh phiên họp

Tại phiên họp, Hội đồng đã thống nhất về Quy chế bình chọn, thảo luận về Tiêu chí bình chọn, kế hoạch và cách thức tổ chức thực hiện, phân chia thành viên HĐBC vào 06 Tiểu ban, dự kiến danh sách mời các đơn vị tham gia kiểm định và chốt các thời điểm hoàn tất công việc.

Đến nay đã có hơn 50 sản phẩm, dịch vụ của 18 doanh nghiệp, tổ chức đăng ký tham gia Chương trình. Các hồ sơ sản phẩm, dịch vụ đạt yêu cầu qua vòng sơ tuyển sẽ được phân theo các nhóm theo tính năng cơ bản để các Tiểu ban bình chọn tiến hành thẩm định, đánh giá.

Quá trình thẩm định, đánh giá sẽ kết thức vào cuối tháng 10/2020 và cuộc họp Bình chọn của Hội đồng dự kiến được tổ chức vào giữa tháng 11/2020.

Chương trình bình chọn danh hiệu “Chìa khóa vàng” 2020 tiếp nối và thay thế cho Chương trình bình chọn các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin chất lượng cao, tiêu biểu từ năm 2015 của VNISA, được sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông và sự phối hợp của Cục an toàn thông tin (Bộ TT&TT).

Chương trình phát hiện, tôn vinh các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng an toàn thông tin xuất sắc, tiêu biểu, góp phần hỗ trợ hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, tăng cường năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường. Chương trình còn góp phần thúc đẩy phát triển phổ cập các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin và công nghệ thông tin nội địa, đồng thời hưởng ứng chương trình Chuyển đổi số Quốc gia và chiến lược “Make in Vietnam” của Chính phủ

“Chìa khóa vàng” 2020 sẽ được trao cho các hạng mục:

(1) Sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao xuất sắc;

(2) Sản phẩm an toàn thông tin triển vọng xuất sắc;

(3) Dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu;

(4) Giải pháp CNTT an toàn tiêu biểu cho chuyển đổi số;

(5) Giải pháp hóa đơn điện tử an toàn.

Trong đó, 02 hạng mục mới được VNISA đưa vào bình chọn năm 2020 là Giải pháp CNTT an toàn tiêu biểu cho chuyển đổi sốGiải pháp hóa đơn điện tử an toàn.

 

Hội đồng chụp ảnh lưu niệm

Để hỗ trợ quảng bá, tạo thêm cầu nối cho doanh nghiệp với khách hàng và giúp các khách hàng tin tưởng lựa chọn sử dụng, VNISA sẽ gửi thư giới thiệu trực tiếp các sản phẩm, dịch vụ đạt danh hiệu “Chìa khóa vàng” năm 2020,tới hơn 2000 cơ quan thuộc Bộ, ban, ngành từ trung ương tới địa phương, các tập đoàn, tổng công ty và các doanh nghiệp lớn trên địa bàn cả nước.