HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM

Hội Thảo – Triển lãm khoa học: An toàn thông tin trong Cách mạng Công nghiệp 4.0

Ngày nay cùng với sự phát triển của thế giới, Việt Nam cũng đang từng bước

đẩy mạnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xây dựng kỷ nguyên số, chính vìvậy vấn đề an toàn thông tin và đặc biệt an ninh trên không gian mạng có vai trò vôcùng quan trọng. Đây là điều kiện tiên quyết góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổisố Quốc gia. Do đó, khai thác và phát triển năng lực quốc gia về an toàn, an ninhmạng, tạo ra một môi trường an toàn trên không gian mạng để Chính phủ, doanhnghiệp và người dân sử dụng đã trở thanh một trong những mối quan tâm hàng đầucủa nhà nước, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Với bối cảnh đó, Hội thảo – Triển lãm khoa học chủ đề “An toàn thông tin

trong Cách mạng công nghiệp 4.0”, tổ chức vào ngày 26/12/2019 (thứ Sáu) tại Nhà khách Bộ Quốc Phòng sẽ là một diễn đàn quan trọng về an toàn, an ninh mạng, thuhút đông đảo sự quan tâm đối với cộng đồng an toàn, an ninh trên không gian mạng.Nội dung Hội thảo sẽ tập trung vào các công nghệ mới được nghiên cứu và ứng dụng vào các giải pháp bảo mật, an ninh mạng, những thách thức về an toàn thông tin trước sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Những nguy cơ, thách thức không nhỏ khi các cuộc tấn công mạng có chủ đích ngày càng lớn vào nhiều tổ chức quan trọng như: tài chính, ngân hang, chứng khoán, hang không, điện lực,… với hậu quả ngày càng nặng nề ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực: như chính trị, xã hội, kinh tế, quốc phòng an ninh… Thông qua hội thảo giúp cho cán bộ nghiên cứu tiếp nhận các kiến thức mới từ các chuyên gia trong và ngoài Quân đội, có thể vận dụng, áp dụng vào triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin.

Hội thảo – triển lãm khoa học dự kiến có sự tham gia của các khách mời là các

chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực an toàn thông tin đến từ hơn 30 đơn vị trong và

ngoài quân đội. Các bài viết tham dự hội thảo được tổ chức đánh giá phản biện bởi các nhà khoa học chuyên ngành uy tín.

Hội thảo được tổ chức bởi Phòng Thí nghiệm trọng điểm An toàn thông tin

(Viện 10), Bộ Tư lệnh 86 và Tạp chí An toàn thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ.

 

(Chi tiết Chương trình Hội thảo xem TẠI ĐÂY)