HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Sinh viên với ATTT ASEAN 2022 của VNISA


Ban Tổ chức cuộc thi họp ngày 24/5/2022

Cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN” là sự kiện thường niên được sự bảo trợ của Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) chủ trì, phối hợp với các đơn vị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức với sự đồng hành một số tổ chức, doanh nghiệp.

Năm 2022 là lần thứ 15 cuộc thi được tổ chức dành cho sinh viên Việt Nam và là năm thứ 4 cuộc thi mở rộng phạm vi ra các nước ASEAN (năm 2021 có gần 600 sinh viên ở 45 trường đại học của 8 nước ASEAN tham dự). Để tổ chức cuộc thi năm nay, VNISA đã ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi và thành lập Ban Tổ chức để triển khai kế hoạch.

Theo đó, cuộc thi năm 2022 sẽ có 3 vòng thi như sau:

  • Vòng Khởi động: Tất cả các đội thi CTF online hoàn toàn, dạng đề Jeopardy, thời gian làm bài 4 tiếng (dự kiến ngày 24/9)
  • Vòng Sơ khảo: Thi CTF dạng đề Jeopardy, thời gian làm bài 8 tiếng (dự kiến ngày 15/10). Các đội phía Bắc Việt Nam thi tập trung tại Hà Nội; Các đội phía Nam Việt Nam thi tập trung tại TP Hồ Chí Minh; Các đội của các nước ASEAN còn lại thi online hoàn toàn.
  • Vòng Chung khảo: Thi CTF dạng đề chủ yếu là attack & defense, thời gian làm bài 8 tiếng (dự kiến ngày 5/11). 10 đội Việt Nam thi tập trung tại Hà Nội; 10 đội của các nước ASEAN còn lại thi online hoàn toàn.

Thông tin chi tiết về Quy chế cuộc thi và hướng dẫn đăng ký, dự thi được đăng tải trên website cuộc thi tại https://ascis.vnisa.org.vn