HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM

Kết quả bình chọn giải thưởng AV-TEST 2014

cert_corporate_2014_06

AV-Test – công ty độc lập có trụ sở tại Magdenberg, CHLB Đức, hàng năm tổ chức đo đạc, đánh giá các sản phẩm chống mã độc cho hệ điều hành Wndows và Android.
Ngày 7 tháng 2 năm 2015, AV-Test đã công bố Giải thưởng AV-Test nhằm tôn vinh các sản phẩm chống mã độc tốt nhất trong năm 2014. Các giải thưởng được đánh giá theo các tiêu chí sau: PROTECTION (chức năng bảo vệ hệ thống), PERFORMANCE (tốc độ), USABILITY (dễ sử dụng), ANDROID SECURITY (dùng cho hệ điều hành Android) và BEST REPAIR (làm sạch virus và khôi phục hệ thống Windows hiệu quả nhất) tại các phòng thí nghiệm của AV-TEST.
Screen Shot 2015-08-25 at 11.31.37
Trên đây là kết quả đánh giá và công bố giải thưởng cho các phần mềm chống mã độc của AV-TEST trong năm 2014. Vậy, theo bạn, phần mềm chống mã độc cho máy tính đơn lẻ và điện thoại thông minh được ưa thích nhất tại Việt Nam là gì? Xin mời bạn bớt chút thời gian và cho ý kiến của mình bằng cách việc bình chọn tại trang binhchon.vnisa.org.vn.
Chân thành cảm ơn.