HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM

Khuyến khích sử dụng sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin nội địa

Hiện nay, việc ưu tiên sử dụng sản phẩm, giải pháp, dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam để triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng tổng thể là định hướng trong chính sách của Nhà nước và cũng là nhu cầu thiết yếu của các cơ quan, tổ chức thuộc các Bộ, ngành, địa phương.

Với mục đích hỗ trợ cho Quý cơ quan, tổ chức có thêm thông tin về lĩnh vực này, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam trân trọng giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ An toàn thông tin đã được trao Danh hiệu “Sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao”, “Sản phẩm an toàn thông tin mới xuất sắc” và “Dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu” của Chương trình Bình chọn sản phẩm, dịch vụ ATTT năm 2019 và khuyến nghị các đơn vị tham khảo, lựa chọn, sử dụng.

(Thông tin chi tiết về Sản phẩm, dịch vụ TẠI ĐÂY)

Năm nay là lần thứ tư Chương trình Bình chọn sản phẩm, dịch vụ An toàn thông tin được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam  triển khai trên toàn quốc, dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông và sự phối hợp của Cục an toàn thông tin (Bộ TT&TT). Các Danh hiệu bình chọn được coi là chứng chỉ chuyên ngành tin cậy, khẳng định chất lượng, tính ưu việt, tính hiệu quả của sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin của tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam.

   Các sản phẩm, dịch vụ đạt Danh hiệu năm 2019 sẽ được Bộ TT&TT lựa chọn để đưa vào danh mục các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ an toàn thông tin mạng nội địa ưu tiên sử dụng trong các hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên và các hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ diện tử theo Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.

Thông tin chi tiết và kết nối với các đơn vị cung cấp sản phẩm, dịch vụ, vui lòng liên hệ tới Văn phòng Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam, 155 An Trạch, Đống Đa, Hà Nội.