HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM

Mời đăng ký tham gia Triển lãm Asia Tech x Singapore 2023

Sự kiện công nghệ hàng đầu Châu Á, Triển lãm Asia Tech x Singapore (ATxSG) 2023 sẽ được tổ chức tại Singapore từ ngày 6-9/6/2023.

Nhằm cung cấp thông tin hỗ trợ doanh nghiệp đang có kế hoạch tiếp cận, mở rộng thị trường kinh doanh tại các nước trong khu vực. Bộ Thông tin và Truyền thông mời các doanh nghiệp đăng ký tham gia qua Vụ Hợp tác quốc tế – Bộ Thông và Truyền thông trước ngày 29/4/2023.

Thông tin chi tiết liên hệ: Chị Trần Lê Anh, điện thoại 0916814483, email tlanh@mic.gov.vn