HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM

Mời tham dự diễn đàn OTCEP

Nhằm tăng cường nâng cao năng lực trong ASEAN về an toàn an ninh thông tin, Chính phủ Singapore tổ chức Diễn đàn: “Operational Technology Cybersecurity Expert Panel (OTCEP)” tại Singapore từ ngày 12/7 đến ngày 13/7/2022 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Nội dung của Diễn đàn OTCEP nhằm chia sẻ các công nghệ vận hành (OT) toàn cầu, đồng thời cập nhập các mối đe dọa về an ninh mạng đang nổi lên và đưa ra các giải pháp giải quyết các thách thức và lỗ hổng về an ninh mạng đối với OT. Khách mời của Diễn đàn bao gồm các nhà quản lý chính sách trong lĩnh vực an toàn an ninh mạng, các nhà quản lý vận hành OT của các doanh nghiệp trong khối ASEAN và các nước phát triển trên thế giới.

Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam trân trọng thông báo và gửi các thông tin liên quan của sự kiện để Quý hội viên xem xét khả năng tham gia. Thông tin chi tiết liên quan đến Diễn đàn xin vui lòng truy cập địa chỉ website: https://www.otcep.gov.sg

Đầu mối liên hệ: ông Nguyễn Đức Toàn, Vụ Hợp tác quốc tế, điện thoại: 0904472227, email: ndtoan@mic.gov.vn