HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM

Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2018

Bên cạnh Hội thảo, triển lãm quốc tế, chuỗi sự kiện Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2018 còn một số hoạt động:

  • Cuộc thi quốc gia Sinh viên với An toàn thông tin 2018;
  • Điều tra thực trạng về ATTT trên phạm vi toàn quốc;
  • Bình chọn danh hiệu “Sản phẩm An toàn thông tin chất lượng cao” và “Dịch vụ An toàn thông tin tiêu biểu” 2018;
  • Khoá đào tạo nâng cao về ATTT trong thời gian 02 ngày.

Để sự kiện Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2018 thành công tốt đẹp, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam kính mời lãnh đạo Quý tổ chức, doanh nghiệp tham gia và hỗ trợ cho sự kiện. Nội dung tài trợ có trong hồ sơ kèm theo:
– Hồ sơ tài trợ bản Tiếng Việt
– Hồ sơ tài trợ bản Tiếng Anh