HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM

Tài liệu báo cáo Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2017

Các báo cáo buổi sáng

Phiên toàn thể: An toàn thông minh trong thế giới kết nối mới. Download Slide báo cáo

Các báo cáo buổi chiều

  1. Bảm đảm An toàn thông tin theo cấp độ: Từ chính sách tới giải pháp. Download Slide báo cáo
  2. An toàn thông tin cho thành phố thông minh. Download Slide báo cáo