HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM

Tài liệu báo cáo Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2019

Các báo cáo buổi sáng

Phiên toàn thể: Nâng tầm An toàn, An ninh mạng quốc gia trong kỷ nguyên số. Download Slide báo cáo

Các báo cáo buổi chiều

  1. An toàn, an ninh mạng để phát triển chính phủ số. Download Slide báo cáo
  2. Bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng chống tấn công trên không gian mạng. Download Slide báo cáo