HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM

Thư cảm ơn của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam về Đại hội nhiệm kỳ III

Ngày 07/9/2019, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam – VNISA đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ III (2019- 2024) thành công tốt đẹp. Đại hội đã chính thức bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ III gồm 26 thành viên, thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Thành Hưng được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội VNISA trong nhiệm kỳ mới.

Thay mặt Ban chấp hành nhiệm kỳ III, Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam Nguyễn Thành Hưng đã gửi thư cảm ơn tới các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đã dành sự quan tâm cho Đại hội. Nội dung như sau: