HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM

Thư mời tham gia cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2021

Kính gửi: Lãnh đạo các Học viện, các trường Đại học, Cao đẳng

Để triển khai Đề án “Tuyên truyền nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 – 2025” theo Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ, và căn cứ vào đặc điểm tình hình cụ thể năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã đồng ý bảo trợ và giao cho Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (Bộ GDĐT), Cục An toàn thông tin (Bộ TTTT) tổ chức cuộc thi “Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN 2021” (tiếng Anh là ASEAN Student Contest on Information Security – ASCIS). Đây là năm thứ 14 cuộc thi được tổ chức ở Việt Nam và là năm thứ ba có sự tham dự của các đội sinh viên đến từ các nước ASEAN.

Cuộc thi nhằm phát hiện, bồi dưỡng tài năng và nâng cao nhận thức về an toàn thông tin (ATTT) cho sinh viên của các Học viện, nhà trường, qua đó khuyến khích, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, dạy – học và nâng cao nhận thức về ATTT. Đây cũng là cơ hội để sinh viên ATTT của Việt Nam giao lưu và học hỏi với sinh viên ATTT các nước ASEAN.

Cuộc thi sẽ trải qua 03 vòng thi: Khởi động, Sơ khảo và Chung khảo, dự kiến bắt đầu vào ngày 09/10/2021 và kết thúc vào ngày 13/11/2021. Các Trường có thể cử nhiều đội thi tham gia vòng Khởi động và chọn nhiều nhất là 03 đội tham dự vòng Sơ khảo.

Để Cuộc thi năm 2021 đạt hiệu quả cao, theo chỉ đạo của Bộ GDĐT, Bộ TT&TT, Ban Tổ chức cuộc thi kính đề nghị các Học viện, trường Đại học triển khai một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến cho tất cả sinh viên hiểu đúng vai trò của ATTT và nội dung của Thể lệ cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2021”. Đăng tải thông tin về cuộc thi trên website của nhà trường.

2. Hưởng ứng, khuyến khích và tạo điều kiện vật chất, tinh thần cho sinh viên đăng ký các đội tham gia dự thi. Thời hạn cuối Ban Tổ chức tiếp nhận thông tin đăng ký tham dự là ngày 25/09/2019. Mẫu đăng ký và thông tin về Cuộc thi có trên website của cuộc thi https://ascis.vnisa.org.vn.

Thông tin liên hệ của BTC: Ông Đinh Minh Đức, Phó chánh VP VNISA, Di động: 0912 722971; email: sv-attt@vnisa.org.vn.
Rất mong nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ nhiệt tình của các Trường.

TM BAN TỔ CHỨC     .
(Đã ký)              .
Trần Thị Kim Phượng   .
CHÁNH VĂN PHÒNG VNISA

Xem văn bản gốc TẠI ĐÂY