HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM

Hồ sơ đăng ký Hội viên của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam gồm:

 1. Hội viên tập thể
 1. Đơn xin đăng ký Hội viên VNISA (Tải mẫu tại đây)
 2. Phiếu đăng ký hội viên tập thể của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam ( Phụ lục 1_theo mẫu tải tại đây).  Trong Phiếu đăng ký cần điền đầy đủ thông tin, có chữ ký của người đại diện có thẩm quyền và dấu của tổ chức.
 3. Cam kết tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp An toàn thông tin (Tải mẫu tại đây)
 4. Bản sao có công chứng giấy phép Đăng ký kinh doanh (đối với Doanh nghiệp) hoặc Quyết định thành lập (đối với cơ quan, tổ chức pháp nhân khác).
 5. Bản sao có công chứng giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại điện, đơn vị trực thuộc tại tỉnh, thành phố khác với nơi đặt trụ sở chính.

(Ghi chú: Đối với cơ quan, tổ chức nhà nước thì không cần phải kèm theo văn bản tại mục 4 và mục 5 này)

6. Lý lịch trích ngang của Người đại diện cho Hội viên tập thể (Phụ lục 2_theo mẫu tải tại đây).

 2. Hội viên cá nhân

 1. Đơn xin đăng ký Hội viên VNISA (Tải mẫu tại đây)
 2. Phiếu đăng ký hội viên cá nhân của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (Phụ lục 3_theo mẫu tải tại đây ).
 3. Cam kết tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp An toàn thông tin (Tải mẫu tại đây)
 4.  Bản sao Chứng minh thư nhân dân.
 5. Ảnh chân dung kích thước 3x4 cm (kèm theo file ảnh số).
 6. Bản Lý lịch khoa học hoặc Bản tóm tắt quá trình hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực an toàn thông tin của cá nhân.

Hồ sơ trên được gửi về Văn phòng Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam.

Địa chỉ: 155 An Trạch, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 02462901028 - 0981564086

Bản điện tử (nếu có) gửi tới Email của Văn phòng: info@vnisa.org.vn

Tải về:

 1. Mẫu đăng ký hội viên tập thể: Tại đây
 2. Lý lịch trích ngang của Người đại diện cho Hội viên tập thể: Tại đây
 3. Mẫu đăng ký hội viên cá nhân: Tại đây