HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM

Hà Nội hỗ trợ chữ ký số và hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp thành lập mới

Doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội thành lập mới trong năm 2021 được ngân sách...

Giải pháp chống mã độc của CyRadar đạt tiếp chứng chỉ quốc tế VB100

CyRadar EDR (Endpoint Detection & Response), giải pháp chống mã độc thế hệ mới của Công ty cổ...

VNISA phía Nam tổ chức gặp mặt đầu năm 2021

Ngày 08/04/2021, Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam – Chi hội phía Nam (VNISA phía Nam)...

VSEC tổ chức thi điều tra, ứng cứu sự cố ATTT mạng cho ngành ngân hàng

Ngày 31/3/2021, công ty VSEC đã phối hợp với Cục CNTT - Ngân hàng nhà nước Việt Nam...

THÔNG BÁO

Để tăng cường chia sẻ thông tin giữa các hội viên, đối tác của Hiệp hội, tạo thêm kênh thông tin để Hội viên quảng bá, giới thiệu về đơn vị mình, về các sản phẩm, dịch vụ ATTT và chia sẻ ý kiến về những vấn đề cùng quan tâm trong lĩnh vực ATTT, VNISA tổ chức một chuyên mục trên website vnisa.org.vn với tên gọi “Tin tức Hội viên VNISA”.

Các hội viên VNISA đều có thể gửi thông tin để đăng tải trên chuyên mục này và chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin. Tin gửi về cho quản trị website qua email admin@vnisa.org.vn hoặc gửi trực tiếp theo mẫu sau: