HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM

VCCI triển khai chương trình Digital Stars Showcase 2020


Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng Tập đoàn bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) phát động Chương trình Công bố Danh bạ các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại Việt Nam – Digital STARS Showcase 2020.

Đây là chương trình tìm kiếm, tôn vinh và công bố các giải pháp chuyển đổi số hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp MSMEs tại Việt Nam ứng phó với đại dịch COVID, tiếp tục các hoạt động sản xuất, kinh doanh mà vẫn đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong bối cảnh VCCI được Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì các hoạt động doanh nghiệp trong năm Việt Nam chủ tịch ASEAN 2020.

VCCI trân trọng kính mời các start up, doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyển đổi số tham gia Chương trình dưới hình thức trực tuyến (miễn phí). Thời hạn đăng ký trước ngày 25/09/2020. Chi tiết xem trên website của Chương trình tại https://digital-stars.vn