HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM

VNISA công bố kết quả bình chọn sản phẩm ATTT chất lượng cao và dịch vụ ATTT tiêu biểu năm 2018

Sáng 30/11, tại Hội thảo quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2018 ở Hà Nội, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam – VNISA đã công bố kết quả chương trình bình chọn danh hiệu “Sản phẩm ATTT chất lượng cao”, “Sản phẩm ATTT mới xuất sắc” và “Dịch vụ ATTT tiêu biểu” năm 2018.

Đây là chương trình nhằm phát hiện, quảng bá, tôn vinh các sản phẩm về ATTT của doanh nghiệp trong nước, tạo điều kiện khuyến khích, thúc đẩy phát triển các sản phẩm, dịch vụ ATTT của Việt Nam. Khác với mọi năm, nhằm khuyến khích các sản phẩm ATTT mới, có tính sáng tạo cao, năm nay Chương trình sẽ bình chọn thêm danh hiệu “Sản phẩm an toàn thông tin mới xuất sắc”. Danh hiệu này được trao cho các sản phẩm ATTT nội địa mới, là kết quả nghiên cứu – phát triển có chất lượng cao, đang trong quá trình thương mại hóa và cung cấp ra thị trường.

Với uy tín và sự thu hút của chương trình bình chọn, số lượng các sản phẩm, dịch vụ ATTT đăng ký bình xét năm nay đã tăng gần gấp đôi so với năm 2017. Sau quá trình thẩm định, hội đồng bình chọn sản phẩm, dịch vụ ATTT 2018 đã chọn ra 4 “Sản phẩm ATTT chất lượng cao”, 8 “Dịch vụ ATTT tiêu biểu” và 7 “Sản phẩm ATTT mới xuất sắc” năm 2018 của 11 doanh nghiệp.

Danh sách 4 sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao:

 • Viettel Security Information & Event Management (SIEM) – Trung tâm An ninh mạng Viettel.
 • Giải pháp định danh khách hàng eKYC – Công ty cổ phần tập đoàn MK.
 • CMC Internet Enterprise của Công ty cổ phần an toàn thông tin CMC.
 • Viettel Email Security của Trung tâm An ninh mạng Viettel.

Danh sách 8 dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu 2018:

 • Dịch vụ giám sát an toàn thông tin cho doanh nghiệp nhỏ và vừa – Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT.
 • Dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng – Công ty cổ phần phát triển phần mềm và Hỗ trợ công nghệ.
 • Giải pháp giám sát website tập trung VNCS Web Monitoring – Công ty cổ phần công nghệ an ninh không gian mạng Việt Nam.
 • Cloud Security – Trung tâm An ninh mạng Viettel.
 • Dịch vụ đánh giá kiểm thử xâm nhập – Công ty cổ phần An ninh an toàn thông tin CMC.
 • Dịch Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001 – Công ty cổ phần Tin học Mi Mi.
 • Dịch vụ đánh giá An toàn thông tin (blackbox pentesting & whitebox pentesting) – Trung tâm An ninh mạng Viettel.
 • Dịch vụ giám sát, xử lý sự cố ATTT 24/7 – SOC (Security Operation Center) của Trung tâm An ninh mạng Tập đoàn Viettel.

 

Danh sách 7 sản phẩm An toàn thông tin mới xuất sắc:

 • Trung tâm điều hành an ninh mạng CMC (CMC NextGen SOC) – Công ty cổ phần An ninh an toàn thông tin CMC.
 • Viettel Security Data Mining (VSDM) – Trung tâm an ninh mạng Viettel.
 • Thiết bị xác thực KeyPass U2F Token – Công ty cổ phần tập đoàn MK.
 • Bkav IPS Next Generation Firewall – Công ty cổ phần BKAV.
 • USEC – Công ty cổ phần an ninh mạng Việt Nam.
 • Sản phẩm bảo mật kênh truyền SNET – Công ty cổ phần Dịch vụ HT Việt Nam.
 • Bộ công cụ cơ động kiểm tra an toàn thông tin – Phòng Thí nghiệm trọng điểm về an toàn thông tin.