HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM

VNISA công bố kết quả bình chọn sản phẩm, dịch vụ ATTT năm 2019

Sáng 29/11, tại Hội thảo quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2019 ở Hà Nội, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam – VNISA đã công bố kết quả chương trình bình chọn danh hiệu “Sản phẩm ATTT chất lượng cao”, “Sản phẩm ATTT mới xuất sắc” và “Dịch vụ ATTT tiêu biểu” năm 2019.

Đây là chương trình nhằm phát hiện, quảng bá, tôn vinh các sản phẩm về ATTT của doanh nghiệp trong nước, tạo điều kiện khuyến khích, thúc đẩy phát triển các sản phẩm, dịch vụ ATTT của Việt Nam.

Với uy tín và sự thu hút của chương trình bình chọn, số lượng các sản phẩm, dịch vụ ATTT đăng ký bình xét năm nay đã tăng gần 50% so với năm 2018. Sau quá trình thẩm định, hội đồng bình chọn sản phẩm, dịch vụ ATTT 2019 đã chọn ra 8 “Sản phẩm ATTT chất lượng cao”, 10 “Dịch vụ ATTT tiêu biểu” và 7 “Sản phẩm ATTT mới xuất sắc” năm 2019 của 12 doanh nghiệp.

Lãnh đạo VNISA trao danh hiệu cho đại diện các đơn vị có sản phẩm, dịch vụ được bình chọn

 • Danh sách sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao:
  1. Giải pháp giám sát an ninh mạng – Công ty An ninh mạng Viettel
  2. Giải pháp kiểm soát truy cập Web – Công ty An ninh mạng Viettel
  3. Giải pháp quản lý truy cập thiết bị – Công ty An ninh mạng Viettel
  4. Giải pháp giám sát lớp mạng – Công ty An ninh mạng Viettel
  5. Giải pháp tường lửa ứng dụng Web – Công ty An ninh mạng Viettel
  6. Bkav IPS Next Generation Firewall – Công ty Cổ phần BKAV
  7. Giải pháp Phòng chống mã độc và quản trị tập trung – CMC Cyber Security
  8. Giải pháp xác thực KeyPass – Công ty Cổ phần Tập đoàn MK
 • Danh sách dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu:
  1. Dịch vụ bảo vệ Website trên nền Cloud – Công ty An ninh mạng Viettel
  2. Dịch vụ Kiểm tra đánh giá An toàn thông tin mạng – Công ty An ninh mạng Viettel
  3. Dịch vụ Giám sát và Xử lý sự cố An toàn thông tin mạng – Công ty An ninh mạng Viettel
  4. Dịch vụ tư vấn Phân loại dữ liệu – Công ty Cổ phần tin học Mi Mi
  5. Dịch vụ giám sát ATTT FPT EagleEye mSOC – Công ty FPT-IS
  6. Dịch vụ kiểm thử an toàn thông tin FPT EagleEye PT – Công ty FPT-IS
  7. Dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng – Công ty Misoft
  8. Trung tâm điều hành An ninh mạng – CMC Cyber security
  9. Dịch vụ giám sát an toàn thông tin – Công ty HPT
  10. Dịch vụ đánh giá ATTT – Công ty VNCS
 • Danh sách 7 sản phẩm An toàn thông tin mới xuất sắc:
  1. VNPT DNS Protection – Công ty VNPT-IT
  2. Giải pháp giám sát bất thường trên máy trạm – Công ty An ninh mạng Viettel
  3. Giải pháp cập nhật tri thức an ninh mạng – Công ty An ninh mạng Viettel
  4. BOT tự động phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm hệ thống mạng – Công ty FPT-IS
  5. CMC CryptoSHIELD – CMC Cyber Security
  6. VSEC Anomaly Detection and Response – Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam
  7. Thiết bị sao chép dữ liệu an toàn một chiều tốc độ cao – Phòng Thí nghiệm trọng điểm về ATTT – Bộ Tư lệnh 86