HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM

VNISA hỗ trợ kênh truyền thông cho Hội viên


Việc đẩy mạnh hoạt động truyền thông và tạo ra các phương thức hỗ trợ kết nối thông tin giữa các hội viên là một trong các nhiệm vụ của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Vì vậy, để tăng cường chia sẻ thông tin giữa các hội viên, đối tác của Hiệp hội, tạo thêm kênh thông tin để Hội viên quảng bá, giới thiệu về đơn vị mình, về các sản phẩm, dịch vụ ATTT và chia sẻ ý kiến về những vấn đề cùng quan tâm trong lĩnh vực ATTT, VNISA tổ chức một chuyên mục với tên gọi “Tin tức hội viên” trên website của Hiệp hội (https://vnisa.org.vn).

Các hội viên VNISA đều có thể gửi thông tin để đăng tải trên chuyên mục này và chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin.

Thông tin có thể gửi trực tiếp qua giao diện của website (https://vnisa.org.vn/tin-hoi-vien) hoặc gửi về quản trị website theo địa chỉ email: ducdm@vnisa.org.vn.

Liên hệ: Đinh Minh Đức.
ĐT: 0912722971