HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM

VNISA lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo TCCS về Dịch vụ Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin.

Với mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ Kiểm tra, đánh giá  an toàn thông tin (ATTT) mạng  tại Việt Nam, tạo điều kiện để các công ty cung cấp dịch vụ có thể khẳng định chất lượng và các đơn vị sử dụng dịch vụ có căn cứ xem xét, đánh giá về các dịch vụ Kiểm tra, đánh giá ATTT trên thị trường. Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam giao nhiệm vụ cho Câu lạc bộ Kiểm tra, đánh giá và kiểm định ATTT Việt Nam (VSAC) xây dựng dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở Dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng.

Tiêu chuẩn cơ sở này được áp dụng trong quá trình cung cấp dịch vụ Kiểm tra, đánh giá An toàn thông tin mạng (trong các bước chuẩn bị, thực hiện và kết thúc các công việc liên quan).

Sau khi Tiêu chuẩn được ban hành và áp dụng trong thực tế, các công ty thành viên của VNISA cung cấp dịch vụ Kiểm tra, đánh giá An toàn thông tin mạng có thể nộp hồ sơ đề nghị Hiệp hội Chứng nhận chất lượng Dịch vụ phù hợp với tiêu chuẩn cơ sở.

Nội dung chính của Dự thảo TCCS mô tả những yêu cầu cụ thể trong quá trình thực hiện dịch vụ, yêu cầu đối với tổ chức cung cấp dịch vụ và yêu cầu đối với nhân lực thực hiện dịch vụ. Đồng thời, Dự thảo cũng cung cấp các văn bản mẫu cần thiết phải sử dụng  trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Để TCCS bảo đảm tính khoa học, thực tiễn, không trái với các quy định pháp luật hiện hành, phù hợp với thị trường Việt Nam và nhận được sự chấp thuận rộng rãi trong cộng đồng ATTT, Hiệp hội ATTT Việt Nam  xin giới thiệu Dự thảo tiêu chuẩn và mong nhận được ý kiến đóng góp từ các Hội viên và các chuyên gia để tiếp tục hoàn thiện dự thảo trước khi công bố chính thức.

(Xem Dự thảo TCCS TẠI ĐÂY)

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về vsac@vnisa.org.vn hoặc hotline 0923 585 252 trước ngày 15/01/2020.

Chứng nhận chất lượng sản phẩm và hàng hóa là hoạt động đánh giá và xác nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn (chứng nhận hợp chuẩn). Đây là loại hình chứng nhận được thực hiện theo sự thỏa thuận của tổ chức, cá nhân có nhu cầu chứng nhận với tổ chức chứng nhận sự phù hợp (bên thứ ba).