HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM

Lần đầu tiên VNISA trao Giấy chứng nhận hợp chuẩn cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm tra đánh giá an toàn thông tin mạng

Ngày 23/8/2022 tại Hà Nội, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) đã tổ chức Lễ công bố và trao chứng nhận hợp chuẩn cho các doanh nghiệp đăng ký dịch vụ tham gia đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 02-VNISA Tiêu chuẩn dịch vụ kiểm tra đánh giá an toàn thông tin mạng.

Chủ tịch VNISA Nguyễn Thành Hưng trao chứng nhận hợp chuẩn cho đại diện công ty VNCS

Bảy doanh nghiệp an toàn thông tin trong nước vừa được VNISA trao chứng nhận hợp chuẩn đối với dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin gồm có công ty cổ phần Bkav, công ty công nghệ thông tin VNPT (VNPT IT), công ty An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security), công ty TNHH hệ thống thông tin FPT (FPT IS), công ty cổ phần dịch vụ công nghệ tin học HPT, công ty cổ phần Phát triển phần mềm và hỗ trợ công nghệ (MISOFT), và công ty cổ phần công nghệ An ninh không gian mạng Việt Nam (VNCS).

Các doanh nghiệp này đều là thành viên của Câu lạc bộ Kiểm tra, Đánh giá và Kiểm định an toàn thông tin Việt Nam thuộc VNISA và đang là các doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng tại Việt Nam.

Trao Giấy Chứng nhận hợp chuẩn cho đại diện 07 doanh nghiệp, ông Nguyễn Thành Hưng, Chủ tịch VNISA nhấn mạnh: Hiệp hội rất vui mừng vì các doanh nghiệp hội viên đã khẳng  định được chất lượng và sự ổn định của dịch vụ, tạo được niềm tin với thị trường và đó là nhân tố quan trọng để thị trường sản phẩm, dịch vụ ATTT tại Việt Nam phát triển. Mặt khác, chứng nhận hợp chuẩn của Hiệp Hội cũng đòi hỏi các doanh nghiệp luôn duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt các yêu cầu đặt ra trong tiêu chuẩn.

Để triển khai quy trình đánh giá hợp chuẩn, ngay từ tháng 7/2021 VNISA đã thành lập Hội đồng đánh giá và Tổ chuyên gia đánh giá Hợp chuẩn, gồm các nhà lãnh đạo, quản lý, chuyên gia hàng đầu an toàn thông tin để giúp Hiệp hội thẩm định, đánh giá một cách độc lập, khách quan các Hồ sơ đăng ký.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký VNISA Vũ Quốc Thành phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Vũ Quốc Thành, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký VNISA cho biết, đây là hoạt động hợp chuẩn đầu tiên của Hiệp hội, vì thế quy trình đánh hợp chuẩn đã được xây dựng một cách khoa học và hợp lý, với sự tham gia đóng góp của nhiều nhà quản lý, chuyên gia ATTT.

“Kết quả đánh giá và công nhận hợp chuẩn lần này có thể coi là sự ghi nhận không chỉ của Hiệp hội mà cả của thị trường đối với chất lượng dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin của các doanh nghiệp”, ông Vũ Quốc Thành chia sẻ.

VNISA kỳ vọng việc được trao chứng nhận hợp chuẩn về dịch vụ kiểm tra, đánh giá sẽ giúp các doanh nghiệp có thêm động lực, sự tự tin để gia tăng mức độ tăng trưởng, phát triển cả về chất lượng và doanh số.

Lãnh đạo VNISA chụp ảnh cùng đại diện 7 doanh nghiệp được trao chứng nhận

Trước đó, với mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ an toàn thông tin mạng tại Việt Nam, tạo điều kiện để các công ty cung cấp dịch vụ có thể khẳng định chất lượng và các đơn vị sử dụng dịch vụ có căn cứ xem xét, đánh giá về dịch vụ, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam đã tổ chức xây dựng và ngày 16/6/2021 đã ra Quyết định ban hành Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 02: 2020/ VNISA – Tiêu chuẩn dịch vụ kiểm tra đánh giá an toàn thông tin mạng. Nội dung chính của TCCS mô tả những yêu cầu kỹ thuật cụ thể trong quá trình thực hiện dịch vụ, yêu cầu đối với tổ chức cung cấp dịch vụ và yêu cầu đối với nhân lực thực hiện dịch vụ.

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện các doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của TCCS, góp phần nâng cao trình độ nhân lực ATTT của các đơn vị, VNISA đã tổ chức các khóa đào tạo và cấp chứng chỉ của Hiệp hội cho các chuyên gia kiểm tra, đánh giá ATTT mạng tại Việt Nam.

Theo Chỉ thị 14 năm 2019 về tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước lựa chọn đơn vị độc lập với tổ chức, doanh nghiệp giám sát, bảo vệ để định kỳ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các hệ thống thông tin cấp độ 3 và 4 phải được kiểm tra, đánh giá định kỳ hằng năm; còn hệ thống thông thông tin quan trọng quốc gia (cấp độ 5), định kỳ 6 tháng một lần thực hiện kiểm tra, đánh giá.

Năm 2020, VNISA đã xây dựng và ban hành Tiêu chuẩn cơ sở dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cơ bản với dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng theo 3 nhóm: yêu cầu về quản lý, kỹ thuật; yêu cầu về tổ chức và nhân sự